JURIDISK MEDDELELSE OG GENERELLE BETINGELSER FOR BRUG AF WEBSTEDET

www.cottonlife.dk

I. GENERELLE OPLYSNINGER I overensstemmelse med informationspligten i lov 34/2002 om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel (LSSI-CE) af 11. juli, leveres følgende generelle informationsdata nedenfor fra denne hjemmeside:

Ejerskabet af denne hjemmeside, www.cottonlife.es, (herefter hjemmesiden) ejes af: COTTON LIFE TEXTIL SL, med NIF: B16794406 og registreret i: Mercantile Registry of Cádiz med følgende registreringsdata: ________, hvis repræsentant er: Ana Roja Barbero, og hvis kontaktoplysninger er:

Adresse: Mar y Sol Shopping Centre Local 32

11310 Sotogrande

Kontakt telefon: + 34 952 239 305

Kontakt e-mail: sotogrande@cottonlife.es

II. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Formålet med betingelserne: Hjemmesiden

Formålet med disse Generelle Brugsbetingelser (herefter Betingelser) er at regulere adgangen til og brugen af ​​Hjemmesiden. I forbindelse med disse betingelser vil hjemmesiden blive forstået som: det ydre udseende af skærmgrænsefladerne, både statisk og dynamisk, det vil sige navigationstræet; og alle de elementer, der er integreret både i skærmgrænsefladerne og i navigationstræet (i det følgende, Indhold) og alle de tjenester eller onlineressourcer, der, hvor det er relevant, tilbydes til Brugere (herefter Tjenester).

Cotton Life forbeholder sig retten til til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre præsentationen og konfigurationen af ​​webstedet og det indhold og de tjenester, der måtte være inkluderet i det. Brugeren anerkender og accepterer, at Cotton Life til enhver tid kan afbryde, deaktivere og/eller annullere nogen af ​​disse elementer, der er integreret i hjemmesiden eller adgang til dem.

Brugerens adgang til Hjemmesiden er gratis og som hovedregel gratis, uden at Brugeren skal yde et vederlag for at kunne nyde den, undtagen i forhold til omkostningerne ved tilslutning gennem det telenet, som adgangen giver. udbyder kontrakt med brugeren.

Brugen af ​​indholdet eller tjenesterne på webstedet kan ske gennem abonnementet eller forudgående registrering af brugeren.

Brugeren

Adgangen, navigationen og brugen af ​​hjemmesiden, såvel som de rum, der er aktiveret til at interagere mellem brugerne og brugeren og Cotton Life, såsom kommentarer og/eller bloggerum, giver brugerens tilstand, hvorfor de accepterer, fra det øjeblik, de begynder at browse på webstedet, alle de betingelser, der er etableret her, såvel som deres efterfølgende ændringer, uden at det berører anvendelsen af ​​de tilsvarende obligatoriske lovbestemmelser, alt efter tilfældet. I betragtning af relevansen af ​​ovenstående anbefales det, at brugeren læser dem, hver gang de besøger hjemmesiden.

Cotton Life-webstedet giver en bred vifte af information, tjenester og data. Brugeren påtager sig sit ansvar for at gøre korrekt brug af hjemmesiden. Dette ansvar vil strække sig til:

En brug af information, indhold og/eller tjenester og data, der tilbydes af Cotton Life, uden at være i modstrid med bestemmelserne i disse betingelser, loven, sædelighed eller offentlig orden, eller som på anden måde kan forårsage skade på tredjemands rettigheder eller driften af ​​hjemmesiden.

Sandheden og lovligheden af ​​de oplysninger, som brugeren har givet i formularer udstedt af Cotton Life for adgang til bestemt indhold eller tjenester, der tilbydes af webstedet. Under alle omstændigheder vil brugeren straks underrette Cotton Life om ethvert forhold, der tillader uretmæssig brug af oplysningerne registreret i nævnte formularer, såsom, men ikke begrænset til, tyveri, tab eller uautoriseret adgang til identifikatorer og/eller adgangskoder, i for at fortsætte til øjeblikkelig annullering.

Cotton Life forbeholder sig retten til at trække alle de kommentarer og bidrag tilbage, der krænker loven, respekt for personens værdighed, som er diskriminerende, fremmedhad, racistiske, pornografiske, spam, forsøg på ungdom eller barndom, orden eller offentlig sikkerhed eller som efter din mening ikke er egnet til offentliggørelse.

Under alle omstændigheder vil Cotton Life ikke være ansvarlig for de meninger, der udtrykkes af brugere gennem kommentarer eller andre blogging- eller deltagelsesværktøjer, der måtte eksistere.

Alene adgang til denne hjemmeside indebærer ikke etablering af nogen form for kommercielt forhold mellem Cotton Life og brugeren.

Brugeren erklærer at være myndig og har tilstrækkelig retsevne til at være bundet af disse betingelser. Derfor er dette Cotton Life-websted ikke rettet mod mindreårige. Cotton Life fralægger sig ethvert ansvar for brud på dette krav.

Hjemmesiden henvender sig hovedsageligt til brugere, der bor i Spanien. Cotton Life sikrer ikke, at hjemmesiden overholder lovene i andre lande, hverken helt eller delvist. Hvis brugeren har bopæl eller er hjemmehørende et andet sted og beslutter sig for at få adgang til og/eller gennemse webstedet, vil de gøre det på egen risiko, de skal sikre, at sådan adgang og browsing overholder den lokale lovgivning, der er gældende for dem, ikke påtager sig Cotton Life ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af en sådan adgang.

III. ADGANG OG NAVIGATION PÅ WEBSTEDET: UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR

Cotton Life garanterer ikke kontinuiteten, tilgængeligheden og anvendeligheden af ​​webstedet eller indholdet eller tjenesterne. Cotton Life vil gøre alt for, at hjemmesiden fungerer korrekt, men det er ikke ansvarlig eller garanterer, at adgangen til denne hjemmeside ikke vil være uafbrudt eller fejlfri.

Det er heller ikke ansvarligt eller garanterer, at indholdet eller softwaren, der kan tilgås via denne hjemmeside, er fejlfri eller forårsager skade på brugerens computersystem (software og hardware). I intet tilfælde vil Cotton Life være ansvarlig for tab, skader eller skader af nogen art som følge af adgang, browsing og brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er forårsaget af computersystemer eller dem, der er forårsaget af introduktion af vira.

Cotton Life er heller ikke ansvarlig for skader, der måtte blive påført brugere på grund af forkert brug af denne hjemmeside. Det er især ikke på nogen måde ansvarlig for fald, afbrydelser, manglende eller defekter i telekommunikation, der måtte opstå.